Dokumentasjonsplikt

Det kan være utfordrende å forstå hva som skjer og hvorfor ting blir gjort som de blir gjort i en barnevernssak. Dette gjelder særlig for barn og unge som selv er involvert i saken. Det er derfor svært viktig å dokumentere alle steg og valg godt, slik at man kan få innsikt og forståelse både underveis og i etterkant.

LFB MENER AT:

  • Alle steg i en barnevernssak skal dokumenteres.
  • Barn og unge selv skal være medvirkende i egen sak, dette skal også dokumenteres.
  • Henleggelser må dokumenteres med individuell faglig begrunnelse.
  • Enhver begrunnelse for vedtak som blir opprettet, avsluttet eller henlagt skal ha en faglig begrunnelse med barnets beste som hovedargument.
  • Det bør utarbeides bedre retningslinjer for hvordan ansatte i barnevernet skal dokumentere.
  • Barn og unge har rett til å lese dokumentasjon om seg selv og skal få komme med tilbakemeldinger dersom de ikke er enig i det som er skrevet om dem. I disse tilfellende skal også dette journalføres, og barnet skal få fortelle med frie ord.