Dokumentasjonsplikt

Hva som skjer i en barnevernssak kan være utfordrende for de involverte parter å forstå, spesielt for mange barn og unge selv, og da ikke minst hvorfor ting blir gjort slik som de blir gjort. Det å dokumentere stegene i en barnevernssak er viktig for å øke innsikt og forståelse. Derfor er det viktig at alle valg blir dokumentert.

LFB MENER AT:

  • Alle steg i en barnevernssak skal dokumenteres.
  • Barn og unge selv skal være medvirkende i egen sak, dette skal også dokumenteres.
  • Henleggelser må dokumenteres med individuell faglig begrunnelse.
  • Enhver begrunnelse for vedtak som blir opprettet, avsluttet eller henlagt skal ha en faglig begrunnelse med barnets beste som hovedargument.