Dokumentasjonsplikt

Det kan være utfordrende å forstå hva som skjer og hvorfor ting blir gjort som de blir gjort i en barnevernssak. Dette gjelder særlig for barn og unge som selv er involvert i saken. Det er derfor svært viktig å dokumentere alle steg og valg godt slik at man kan få innsikt og forståelse både underveis og i etterkant.

LFB MENER AT:

  • Alle steg i en barnevernssak skal dokumenteres
  • Barn og unge skal selv være medvirkende i egen sak, dette skal også dokumenteres
  • Henleggelser må dokumenteres med individuell faglig begrunnelse
  • Enhver begrunnelse for vedtak som blir opprettet, avsluttet eller henlagt skal ha en faglig begrunnelse med barnets beste som hovedargument