Følgetjeneste

Når det er mistanke om at et barn er utsatt for overgrep og skal til tilrettelagt avhør eller medisinsk undersøkelse ved Statens Barnehus, skjer dette ofte uten at de har følge av en person de er trygge på og kjenner. Barnet blir ofte hentet av politiet og barnevernet i skole/barnehage uten at foreldrene får vite om dette, og uten at de får med seg en trygg person. Mange må reise et stykke, og må i tillegg forholde seg til nye personer. Det er viktig med trygge relasjoner for at barn skal åpne seg. Mange skoler/barnehager har hatt praksis med følgetjeneste, men uenighet om hvem som skal ta regningen har ført til at dette ofte ikke lenger praktiseres. Det er viktig at den som følger et barn til tilrettelagt avhør er en person som barnet kjenner godt, og har et positivt forhold til.

LFB MENER AT:

  • Barn som skal i tilrettelagt avhør eller til medisinsk undersøkelse skal følges av en person de kjenner godt og er trygg på.
  • Det bør utredes en statlig norm for hvem som tar regningen, for å hindre konflikt i kommunene som går utover den svakeste part, barnet.
  • Barn som er utsatt for overgrep skal få medvirke med tanke på hvilken person de ønsker å åpne seg for.