Forebygging

Forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier er et kommunalt ansvar, men LFB mener at et forebyggende barnevern er essensielt for å kunne ivareta barn og unge på best mulig måte. Vi vet at forebygging er en god investering, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Vi i LFB har lenge påpekt at barnevernet ofte kommer altfor sent inn, og hvilke konsekvenser det får for livene våre.


LFB MENER AT:

  • Et forebyggende barnevern er nødvendig og viktig for barn og unge.
  • Barnevernet må være synlige der barn er, for eksempel i barnehage, på skole og i fritidstilbudene.
  • Alle barn og unge i Norge skal vite hva barnevernet er, og hvordan de kan hjelpe.
  • Barneverntjenesten må forplikte seg til å delta i tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette vil kunne bidra til tidligere identifisering av barn og unge som trenger hjelp og beskyttelse fra barnevernet.
  • Alle barn og unge i Norge skal ha rett på undervisning om hva vold og overgrep er.
  • Barn skal få nødvendig veiledning i hvordan de kan beskytte seg selv i sosiale medier.
  • Det bør ansettes miljøterapeuter på alle skoler.
  • Barnevernet bør være mer tilgjengelig på sosiale medier, slik som politiet er. Dette kan gjøre det tryggere og enklere for barn å ta kontakt.