Forebygging

Forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier er et kommunalt ansvar, men LFB mener at et forebyggende barnevern er essensielt for å kunne ivareta barn og unge på best mulig måte. Vi vet at forebygging er en god investering, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Vi i LFB har lenge påpekt at barnevernet ofte kommer altfor sent inn, og hvilke konsekvenser det får for livene våre. LFB mener derfor det er viktig at barneverntjenesten har et ekstraordinært ansvar for forebygging, for å kunne ivareta at barn som har rett til hjelp og beskyttelse av barnevernet blir oppdaget.


LFB MENER AT:

  • Et forebyggende barnevern er nødvendig for barn og unge
  • Barneverntjenesten må forplikte seg til å delta i tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette vil kunne bidra til tidligere identifisering av barn og unge som trenger hjelp og beskyttelse fra barnevernet
  • Alle barn og unge i Norge skal vite hva barnevernet er, og hvordan de kan hjelpe
  • Alle barn og unge i Norge skal ha rett på undervisning om hva vold og overgrep er
  • Forebygging i barnevernssammenheng må være et fokus i alle forum hvor barn er. Herunder blant annet barnehage, skole og fritidstilbud