Fosterhjem

Å finne et egnet fosterhjem til det enkelte barn kan være positivt for å fremme barnets utvikling. Samtidig byr livet i fosterhjem på utfordringer, både knyttet til barnets tidligere erfaringer samt omstillingen det innebærer å bli en del av en ukjent familie. Derfor er det viktig at barn blir hørt, slik at deres behov og ønsker blir ivaretatt. Barn som står i en situasjon hvor det skal finnes et egnet fosterhjem vet ikke alltid hvilke muligheter som finnes, eller hva som er deres beste. Derfor er det nødvendig at barneverntjenesten jobber målrettet for å finne riktig fosterhjem. Barn som skal flytte i fosterhjem kommer fra ulike forhold i hjemmet som har preget deres holdninger, identitet og forventninger til samfunnet og menneskene rundt seg. LFB er derfor opptatt av at barn skal få flytte i et fosterhjem som kan lære de om normer, regler, relasjoner og ferdigheter som er nødvendig for at de skal mestre livet også etter de har flyttet ut av fosterhjemmet.  

LFB MENER AT:

  null
 • Fosterhjem er et godt omsorgstilbud for mange barn og unge.
 • Barnevernet skal snakke med alle barn om valg av fosterhjem.
 • Bruk av fosterhjem i slekt og nettverk skal vurderes, men ikke være en førende trend.
 • Det skal stilles høye krav for å kunne bli fosterforeldre.  
 • Man skal kunne bli fosterforeldre uavhengig av etnisitet og seksuell orientering.
 • Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i godkjenningen av fosterforeldre.
 • Fosterforeldre må få tilpasset hjelp, veiledning og oppfølging.
 • Alle fosterforeldre skal gjennomføre relevant kursing innen seks måneder etter plassering, men aller helst før plassering.
 • Det må opprettes flere tilbud om spesialtilpasset opplæring til slektsfosterhjem.
 • Fosterhjemmene bør stille seg disponible til å være fosterhjem selv når barnet har ettervern.
 • For barn og unge som bor i fosterhjem, kan fosterforeldre lage rimelige husregler rundt bruk av mobilbruk i hjemmet. Men barnet eller ungdom skal bli tatt med på råd, og reglene bør følge barnets modenhet og alder. Beslag bør kun skje i kortere perioder, og kun om det er nødvendig for at barnet får nok søvn, eller hindre at barnet kommer i kontakt med personer man er redd vil skade barnet, eller avverge straffbare handlinger.
 • Barn og unge som bor i fosterhjem skal ha sin integritet og privatliv ivaretatt. Det bør likevel være hensynet til barnets beste som skal ivaretas om det gjennomføres kontroll av fosterbarnets private rom. Dette skal gjøres i samråd med saksbehandler.