Fritid med mening

Mange barnevernsbarn, både av de som har tiltak i hjemmet og de som er plassert, lever med lite penger. Dårlig økonomi byr på mange utfordringer, blant annet når det kommer til deltakelse på fritidsaktiviteter, en arena som er sentral for nettverksbygging. LFB ønsker at det skal settes større fokus på at barnevernsbarn skal ha en meningsfull fritid.  

LFB MENER AT:

  • Det skal legges til rette for deltakelse på ønskede aktiviteter og nødvendig utstyr skal dekkes.
  • Det må legges til rette for at barnet skal ha mulighet til å komme seg fram og tilbake fra aktiviteten uansett bosted eller tiltak.  
  • Barn og unges skal spørres om deres ønsker og behov, disse må vektlegges.
  • Fritidsaktiviteter kan også være å engasjere seg politisk eller i organisasjoner, dette bør fokuseres på.  
  • En barnet stoler på skal hjelpe barnet med å finne tjenester og aktiviteter som passer og interesserer den enkelte.