Fritid med mening

Mange barnevernsbarn, både av de som har tiltak i hjemmet, de som er plassert og de under ettervern, lever med lite penger. Dårlig økonomi byr på mange utfordringer, blant annet når det kommer til deltakelse på fritidsaktiviteter, en arena som er sentral for nettverksbygging. Å ikke få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter kan medvirke til utenforskap og isolasjon som kan spre seg til å påvirke det sosiale på andre arenaer også, eksempelvis på skolen. LFB ønsker at det skal settes større fokus på at barnevernsbarn skal ha en meningsfull fritid.

LFB MENER AT:

  • Det skal legges til rette for deltakelse på ønskede aktiviteter og nødvendig utstyr skal dekkes.
  • Det må legges til rette for at barnet skal ha mulighet til å komme seg fram og tilbake fra aktiviteten uansett bosted eller tiltak.
  • Barn og unge skal spørres om deres ønsker og behov, disse må vektlegges.
  • Fritidsaktiviteter kan også være å engasjere seg politisk eller i organisasjoner, dette bør det være et fokus på.
  • En barnet stoler på skal hjelpe barnet med å finne tjenester og aktiviteter som passer og interesserer den enkelte.