Innsyn i egen sak

Å få innsyn i egen sak kan for barnevernsbarn bidra til å få oversikt og forståelse av egen situasjon. Loven sier i dag at du har rett til innsyn i egen sak fra fylte 15 år og også etter at tiltak i barnevernet er avsluttet. Å få innsyn i egen sak betyr også at man får tilgang på informasjon man kanskje ikke har hatt før. Dette kan oppleves negativt og kan føre til sterke reaksjoner, men det kan også oppleves positivt, som en bekreftelse på at det ble gjort mer enn man var klar over.

LFB MENER AT:

  • Alle barnevernsbarn skal få informasjon om at de har rett til innsyn i egen sak ved fylte 15 år.
  • Alle barnevernsbarn skal få vite at det er mulig å få innsyn i egen sak også etter at tiltak er avsluttet.
  • Barn som er i tiltak, bør få tett oppfølging når de får informasjon om egen sak og barnets tillitsperson bør være til stede ved gjennomgang.
  • Alle barnevernsbarn skal få hjelp til å forstå innholdet i deres sak og bistand dersom de ønsker å klage på vedtak som er blitt gjort.
  • Dersom barnet er uenig i måten hendelser er skildret, skal de få mulighet til å dokumentere sin side av saken.