Innsyn i egen sak

Å få innsyn i egen sak kan for barnevernsbarn bidra til å få oversikt og forståelse for egen situasjon. Loven forteller i dag at du har rett til innsyn i egen sak fra fylte 15 år og også etter tiltak i barnevernet er avsluttet. Erfaringene fra LFBs medlemmer er varierte i forhold til dette. Mye handler om hvordan og når de får innsyn, og ikke minst hvordan de blir ivaretatt når de får informasjonen. Noen får informasjon om grove feil som har blitt gjort av opprinnelige foreldre, andre nærstående og tjenesteytere og kan dermed få psykiske og emosjonelle reaksjoner knyttet til dette. Andre opplever det som de får bekreftelser på at det faktisk ble gjort mer enn de har hatt opplevelsen av.  

LFB MENER AT:

  • Alle barnevernsbarn skal aktivt få informasjon om at de har rett til innsyn i egen sak ved fylte 15 år dersom det er forsvarlig.
  • Alle barnevernsbarn skal få vite at det er mulig å se mappen sin etter at de er ute av barnevernet.  
  • Barn som er i tiltak bør få tett oppfølging når de får informasjon om egen sak og barnets tillitsperson bør være til stede ved gjennomgang.
  • Alle barnevernsbarn skal få hjelp til å forstå innholdet i deres sak og bistand dersom de ønsker å klage på vedtak som er blitt gjort.