Innsyn i egen sak

Å få innsyn i egen sak kan for barnevernsbarn bidra til å få oversikt og forståelse av egen situasjon. Loven sier i dag at du har rett til innsyn i egen sak fra fylte 15 år og også etter at tiltak i barnevernet er avsluttet. Å få innsyn i egen sak betyr også at man får tilgang på informasjon man kanskje ikke har hatt før. Dette kan oppleves negativt og kan føre til sterke reaksjoner, men det kan også oppleves positivt, som en bekreftelse på at det ble gjort mer enn man var klar over.

LFB MENER AT:

  • Alle barnevernsbarn skal aktivt få informasjon om at de har rett til innsyn i egen sak ved fylte 15 år dersom det er forsvarlig
  • Alle barnevernsbarn skal få vite at det er mulig å se mappen sin etter at de er ute av barnevernet
  • Barn som er i tiltak bør få tett oppfølging når de får informasjon om egen sak og barnets tillitsperson bør være til stede ved gjennomgang
  • Alle barnevernsbarn skal få hjelp til å forstå innholdet i deres sak og bistand dersom de ønsker å klage på vedtak som er blitt gjort