Adopsjon

Barn i fosterhjem kan kjenne på en utrygg og lite stabil tilværelse blant annet på grunn av hyppige flyttinger eller at barnets opprinnelige foreldre kan forsøke å overprøve vedtaket om fosterhjemsplasseringen eller kreve sak om samvær. Dette skaper stor usikkerhet for barnet som i mange tilfeller har knyttet seg til fosterforeldrene som omsorgsgivere. I saker der tilbakeføring til opprinnelige foreldre er svært lite sannsynlig kan adopsjon være en god løsning som sikrer sunn utvikling hos barnet gjennom å skape trygghet og kontinuitet i omsorgen.

LFB MENER AT:

  • Adopsjon kan være en god løsning når det regnes som svært sannsynlig at opprinnelige foreldre aldri vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg.
  • Adopsjon bør vurderes hvis det anses å være til barnets beste, og i de tilfeller hvor barnet har fått sterk tilknytning til mennesker og miljø der det er.
  • Barnets meninger og ønsker skal være en viktig del gjennom hele prosessen.
  • Fosterforeldre som ønsker å søke om å adoptere fosterbarnet må ha vist seg egnet til å oppdra barnet som sitt eget.
  • Fosterforeldre som har adoptert fosterbarn, må få veiledning.
  • Vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven må være til stede.