Adopsjon

Barn i fosterhjem opplever ofte utrygghet og ustabilitet i sin tilværelse knyttet til hyppige flyttinger, foreldres adgang til å overprøve vedtaket om fosterhjemsplassering og deres rett til å kreve sak om samværet. Dette skaper stor usikkerhet for barnet som i mange tilfeller har knyttet seg til fosterforeldre som omsorgsgivere. Det kan være svært opprivende for barnet etter flere år i fosterhjem å bli tilbakeført til opprinnelige foreldre. I noen tilfeller innebærer dette også at barnet flyttes vekk fra venner og skole, noe som er veldig uheldig. I saker der tilbakeføring til opprinnelige foreldre er høyst usannsynlig kan adopsjon være en god løsnings som sikrer sunn utvikling hos barnet gjennom å skape trygghet og kontinuitet i omsorgen.

LFB MENER AT:

  • Adopsjon er en god løsning når det regnes som svært sannsynlig at opprinnelige foreldre aldri vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg.
  • Barnets meninger og ønsker skal være en viktig del gjennom hele prosessen.
  • Adopsjon bør vurderes hvis det anses å være til barnets beste, og i de tilfeller hvor barnet har fått sterk tilknytning til mennesker og miljø der det er.
  • Fosterforeldre som ønsker å søke om å adoptere fosterbarnet må ha vist seg egnet til å oppdra barnet som sitt eget.
  • Vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven må være til stede.
  • Fosterforeldre som har adoptert fosterbarn, må få veiledning.