Adopsjon

Barn i fosterhjem opplever ofte utrygghet og ustabilitet i sin tilværelse på grunn av hyppige flyttinger, at foreldrene kan forsøke å overprøve vedtaket om fosterhjemsplasseringer og fordi foreldre kan kreve sak om samvær. Dette skaper stor usikkerhet for barnet som i mange tilfeller har knyttet seg til fosterforeldre som omsorgsgivere. I saker der tilbakeføring til opprinnelige foreldre er høyst usannsynlig kan adopsjon være en god løsning som sikrer sunn utvikling hos barnet gjennom å skape trygghet og kontinuitet i omsorgen.

LFB MENER AT:

  • Adopsjon er en god løsning når det regnes som svært sannsynlig at opprinnelige foreldre aldri vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg
  • Adopsjon bør vurderes hvis det anses å være til barnets beste, og i de tilfeller hvor barnet har fått sterk tilknytning til mennesker og miljø der det er
  • Barnets meninger og ønsker skal være en viktig del gjennom hele prosessen
  • Fosterforeldre som ønsker å søke om å adoptere fosterbarnet må ha vist seg egnet til å oppdra barnet som sitt eget
  • Fosterforeldre som har adoptert fosterbarn, må få veiledning
  • Vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven må være til stede