Akuttplasseringer

En akuttplassering sees på som nødvendig når det er fare for at et barn blir skadelidende av å bli værende i hjemmet. De fleste akuttplasseringer er tvangsvedtak som betyr at hverken barn eller foreldre må samtykke til plasseringen. Alle akuttvedtak er midlertidige og skal enten oppheves eller erstattes med andre vedtak som kan gi mer langvarige plasseringer. Uansett hvor riktig en akuttplassering er så kan det oppleves traumatisk for barnet.

LFB MENER AT:

  • Alle barn er forskjellige, og det må i hver akuttplassering vurderes hva som er barnets behov og barnets beste
  • Alle akuttplasseringer må gjennomføres på en minst mulig traumatisk måte
  • Barn som akuttplasseres skal tilbys hjelp til håndtering av det som har skjedd. Dette bør tilbys der barnet er
  • Dersom det skal brukes politi under en akuttplassering bør disse være sivile
  • Det skal alltid fokuseres på medvirkning, også under et akuttvedtak