Akuttplasseringer

En akuttplassering sees på som nødvendig når det er fare for at barnet blir skadelidende av å bli værende i hjemmet, men uansett hvor riktig plasseringen er så kan det oppleves traumatisk for barnet.  

LFB MENER AT:

  • Alle akuttplasseringer må gjennomføres på en minst mulig traumatisk måte.
  • Barn som akuttplasseres skal tilbys hjelp til håndtering av det som har skjedd.  Dette bør tilbys der barnet er.
  • Alle barn er forskjellige, og det må i hver akuttplassering vurderes hva som er barnets behov og barnets beste.
  • Dersom det skal brukes politi under en akuttplassering bør disse være sivile.
  • Det skal alltid fokuseres på medvirkning, også under et akuttvedtak.