Akuttplasseringer

En akuttplassering sees på som nødvendig når det er fare for at barnet blir skadelidende av å bli værende i hjemmet, men uansett hvor riktig plasseringen er så kan det oppleves traumatisk for barnet.  

LFB MENER AT:

  • Alle akuttplasseringer må gjennomføres på en minst mulig traumatisk måte.
  • Barn som akuttplasseres skal tilbys hjelp til håndtering av det som har skjedd.  
  • Hjelp og oppfølging skal tilbys der barnet er.
  • Det skal tas hensyn til problematikken og grunnlaget for plasseringen i den enkelte sak slik at barnets behov blir ivaretatt.
  • Ved bruk av politi ved akuttplassering, skal disse være sivile.
  • Medvirkning skal fokuseres på, også under et akuttvedtak.