Kontakt med søsken og øvrig familie

Ved omsorgsovertakelse ser vi ofte at barnevernsbarn mister kontakt med søsken og øvrig familie de føler bånd til (tanter, onkler, besteforeldre osv.). LFB ønsker at fylkesnemndene og barneverntjenesten setter fokus på dette når de skal avgjøre samvær. Kontakt med opprinnelige foreldre over sosiale medier og telefon er også noe mange barnevernsbarn synes er krevende, og dette bør settes større fokus på. Det er stor variasjon i opplevelser hos medlemmer i LFB om hvordan samvær med søsken og øvrig familie blir ivaretatt, derfor er det vanskelig å fatte en konkret politikk på dette området selv om vi mener det er et svært viktig punkt at barneverntjenesten gjør riktige vurderinger og beslutninger i forhold til dette.

LFB MENER AT:

  • Barn og unge skal ha mulighet til å opprettholde kontakt med søsken og øvrig familie dersom barnet selv ønsker det
  • Det skal legges til rette for å bruke søsken og øvrig familie som ressurspersoner for barnet
  • Barneverntjenesten skal dekke utgifter som oppstår ved et samvær
  • Kontakt skjer også over sosiale medier og telefon, og det bør være en lovhjemmel som kan redusere dette, dersom det er behov for det
  • Begrensning i samvær skal faglig begrunnes hos utøvende myndighet med hensyn til barnets beste, og barnet skal alltid være informert om begrunnelsen
  • Barn og unge som bor på institusjon er i en særlig sårbar situasjon, det er derfor viktig at institusjonen i samråd med barnet finner ut av hvilke behov barnet har for kontakt med søsken, øvrig familie og venner via mobiltelefon