LHBTIQ-barnevernsbarn

Nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser viser en overrepresentasjon av psykiske helseplager hos LHBTIQ-barnevernsbarn. Undersøkelser viser også at en del LHBTIQ-personer har vanskelig for å være åpne i møte med hjelpetjenester og slik sett ikke får rett hjelp til rett tid. Forskning viser at LHBTIQ-ungdom er overrepresentert i barnevernet.

LFB MENER AT:

  • LHBTIQ-barnevernsbarn skal bli møtt av barneverntjenesten på lik linje som andre barnevernsbarn.
  • Barnevernsansatte burde få tilbud om å gå kurs hvor de kan lære om normer, kjønn, identitet og seksualitet.
  • De som er involvert i barn og unges liv skal spørre hvordan de selv ønsker å definere seg og bli omtalt, for å hindre ytterligere stigmatisering.
  • Alle skjemaer barnevernsbarn må svare på skal være kjønnsnøytrale, slik at ungdommene får muligheten til å definere seg selv.
  • Barneverntjenesten har ansvar for å åpne opp om samtaler rundt kjønn, identitet og seksualitet.
  • Departementet må avklare hvem som har samtykkerett når det kommer til kjønnskorrigerende behandling når et barn er under barnevernets omsorg.