LHBTIQ-barnevernsbarn

Nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer som depresjon, angstlidelser, suicidaliet, spiseforstyrrelser og rusproblemer. Undersøkelser viser også at en del lhbtiq-personer har vanskelig for å være åpne i møte med hjelpetjenester og slik sett ikke får rett hjelp til rett tid. Forskning viser at lhbtiq-ungdom er overrepresentert i barnevernet.

LFB MENER AT:

  • Lhbtiq-barnevernsbarn skal bli møtt av barneverntjenesten på lik linje som andre barnevernsbarn.
  • Barnevernsansatte burde få tilbud om å gå kurs hvor de kan nære om normer, kjønn, identitet og seksualitet.
  • De som er involvert i barn og unges liv skal spørre hvordan de selv ønsker å definere seg og bli omtalt, for å hundre ytterligere stigmatisering.