Medvirkning

Vi ønsker å skille mellom tre nivåer: individ, tjeneste og system. Alle er like viktig. LFB ønsker også å understreke at når man skal vurdere/føre tilsyn med om medvirkning har funnet sted så skal man spørre barn og unge.

MEDVIRKNING PÅ INDIVIDNIVÅ

Medvirkning på individnivå innebærer at den enkelte bruker har innflytelse og påvirkning på eget hjelpe- eller behandlingstilbud. Medvirkning på individnivå skjer i sammenhenger hvor den enkelte bruker er i dialog med fagpersoner om forhold knyttet til egne behov. For at medvirkningen skal være reell må brukeren være informert om sine rettigheter.

MEDVIRKNING PÅ TJENESTENIVÅ

Medvirkning på tjenestenivå innebærer at brukere i sin tjeneste ikke bare skal kunne påvirke sin egen sak, men også ha innflytelse på utformingen, gjennomføring og evaluering av den enkelte tjeneste. Dette kan for eksempel gjøres gjennom lokale brukerråd.

MEDVIRKNING PÅ SYSTEMNIVÅ

Medvirkning på systemnivå innebærer at brukere er med på å påvirke, utforme og kvalitetssikre hele tjenesten på et overordnet nivå. Dette gjøres blant annet gjennom nasjonale brukerråd, innspillsmøter og referansegrupper.

LFB MENER AT:

  • Å medvirke er ikke det samme som å bestemme selv.
  • Det enkelte barnet skal ha innflytelse på eget hjelpe- eller behandlingstilbud.
  • Den aktuelle tjenesten skal være pliktig til å informere barnet om dets rettigheter.
  • Det skal tilrettelegges for medvirkning på tjeneste- og systemnivå.
  • Det er gjennom medvirkning at barnevernet kan bli bedre på å tilby tjenester som er relevante og tidsriktige for barn og unge.  
  • Det skal brukes demokratiske organisasjoner i medvirkning på tjeneste og systemnivå.