Medvirkning

Reell medvirkning handler om å bli hørt, det er å delta i viktige beslutninger, og det er å bli tatt på alvor. Å medvirke betyr at man får innflytelse på prioriteringer og beslutninger som kan ha konsekvenser, ikke bare for en selv, men også for andre barnevernsbarn. Medvirkning betyr ikke at vi skal bestemme alt, men vi skal få si noe om det som er viktig for oss og det vi sier skal lyttes til og tas på alvor.

LFB MENER AT:

 • Å medvirke er ikke det samme som å bestemme selv.
 • Det enkelte barnet skal ha en reell innflytelse på eget hjelpe- eller behandlingstilbud.
 • Det bør legges til rette for bedre oppfølging i etterkant av en medvirkningsprosess. Dersom ting ikke ble slik vi ønsket vil vi ha en forklaring på hvorfor.
 • Den aktuelle tjenesten skal være pliktig til å informere barnet om dets rettigheter.
 • For at medvirkningen skal oppleves nyttig og reell for det enkelte barn er det nødvendig at de voksne sikrer nok og god informasjon. All informasjon er ikke god informasjon, informasjonen er ikke gitt før den er forstått.
 • Planer for tiltak er en viktig del av medvirkning på individnivå.
 • Av og til ønsker barn å ikke ha en mening, eller å være med å påvirke, dette må respekteres.
 • Det er barnevernets ansvar å skape et trygt og tillitsfullt rom slik at barnet kan medvirke i de ulike prosessene.
 • Det skal tilrettelegges for medvirkning på tjeneste- og systemnivå.
 • Det er gjennom medvirkning at barnevernet kan bli bedre på å tilby tjenester som er relevante og tidsriktige for barn og unge.
 • Det skal brukes demokratiske organisasjoner i medvirkning på tjeneste og systemnivå.