Midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Et rekordhøyt antall barn som har flyktet alene til Norge får kun bli i Norge til de fyller 18 år, selv om mange av disse barna har rett til beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen. Det var tenkt at midlertidige opphold skulle hindre barn i å legge ut på farlig flukt. Dessverre ser vi at andelen enslige barn på flukt har økt, og det finnes heller ingen dokumentasjon som viser at midlertidige tillatelser har en slik effekt. Disse barna kan oppleve en håpløshet, det blir rapportert om selvmordsforsøk og flere forsvinner fra mottakene de bor på.

LFB MENER AT:

  • Midlertidig opphold for barn er ikke en human løsning og må avskaffes.
  • Midlertidig opphold hindrer ikke barn i å legge ut på flukt – det ødelegger liv.
  • Alle barn som kommer alene til Norge skal innvilges permanent opphold når de ankommer Norge.
  • Ved å innvilge midlertidige opphold til barn bryter Norge barnekonvensjonen.