Midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Et rekordhøyt antall barn som har flyktet alene til Norge får kun bli i Norge til de fyller 18 år, selv om mange av disse barna har rett til beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen. Det var tenkt av regjeringen at midlertidige opphold skulle hindre barn i å legge ut på farlig flukt. Dessverre ser vi at andelen enslige barn på flukt har økt, og det finnes heller ingen dokumentasjon som viser at midlertidige tillatelser har en slik effekt. Flere av barna som har fått midlertidig opphold forteller at de har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep eller voldtektsforsøk. Mange forteller også at de har opplevd at nære familiemedlemmer har blitt drept. Mange av disse barna har bodd lenge utenfor hjemlandet, og har ikke nødvendigvis noe nettverk å returnere til.

LFB MENER AT:

  • Midlertidig opphold for barn er ikke en human løsning og må avskaffes.
  • Midlertidig opphold hindrer ikke barn i å legge ut på flukt – det ødelegger liv.