NAV

Barn som får ettervern fra barnevernet blir som oftest henvist til NAV når det gjelder økonomisk bistand. Det er store variasjoner i landet på hvor godt dette tilbudet er for unge, samt at samarbeidet mellom NAV og kommune oppleves som mangelfullt. LFBs medlemmer har påpekt at de opplever det som at barneverntjenesten overleverer ettervernet til NAV, mens NAV har egne tariffer og regler som gjelder for sitt system. Dette oppleves ustrukturert og man opplever det som man ”faller mellom stoler”. I tillegg kan det være vanskelig å nå frem til sin saksbehandler når behovet melder seg.

 LFB MENER AT:

  • NAV skal ikke alene være det ettervernet et barn får.
  • Det skal innføres egne team med en representant fra NAV når etterverntiltak opprettes.
  • NAV må ha egne økonomiske ordninger for unge under ettervern i barnevernstjenesten.