Omsorgsovertakelse

Forutsetningen for en omsorgsovertakelse bør være at barnevernet kan gi en bedre omsorg enn foreldrene kan. Videre er det utrolig viktig at barnet blir ivaretatt og lyttet til gjennom hele prosessen.

LFB MENER AT:

  • Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket barnevernet har, og premisset må være at barnevernet kan gi bedre omsorg enn foreldrene
  • Hjelpetiltak må alltid være prøvd før omsorgsovertakelser som ikke er akutte gjennomføres
  • Omsorgsovertakelse er i noen situasjoner det eneste riktige
  • Barnevernsbarns rett til ivaretakelse av religion, etnisitet og seksuell orientering skal ivaretas
  • I alle inntakssamtaler i forbindelse med flytting skal det være inkludert et spørsmål om hvilket navn og pronomen ungdommen foretrekker