Omsorgsovertakelse

Forutsetningen for en omsorgsovertakelse er at barnevernet kan gi en bedre omsorg enn de opprinnelige foreldrene. Det er barnevernet som søker om en omsorgsovertakelse hos fylkesnemnda, men fylkesnemnda tar den endelige avgjørelsen.

LFB MENER AT:

 • Barnets beste skal være førende i omsorgs- og samværsavgjørelser.
 • Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket barnevernet har, og premisset må være at barnevernet kan gi bedre omsorg enn foreldrene.
 • Hjelpetiltak må alltid være prøvd før omsorgsovertakelser som ikke er akutte gjennomføres.
 • Omsorgsovertakelse er i noen tilfeller det eneste riktige.
 • Barnevernsbarns rett til ivaretakelse av religion, etnisitet og seksuell orientering skal ivaretas.
 • I alle inntakssamtaler i forbindelse med flytting skal det være inkludert et spørsmål om hvilket navn og pronomen ungdommen foretrekker.
 • Alle barn som er planlagt plassert utenfor hjemmet, skal det først søkes om plassering i familie, slekt og nettverk så sant ikke andre sikkerhetsmessige forhold tilsier noe annet. Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket barnevernet har, og premisset må være at barnevernet kan gi bedre omsorg enn foreldrene
 • Hjelpetiltak må alltid være prøvd før omsorgsovertakelser som ikke er akutte gjennomføres
 • Omsorgsovertakelse er i noen situasjoner det eneste riktige
 • Barnevernsbarns rett til ivaretakelse av religion, etnisitet og seksuell orientering skal ivaretas
 • I alle inntakssamtaler i forbindelse med flytting skal det være inkludert et spørsmål om hvilket navn og pronomen ungdommen foretrekker