Omsorgsovertakelse

Forutsetningen for en omsorgsovertakelse bør være at barnevernet kan gi en bedre omsorg enn foreldrene kan. Videre er det utrolig viktig at barnet blir ivaretatt og lyttet til gjennom hele prosessen.

LFB MENER AT:

  • Hjelpetiltak må alltid være prøvd før omsorgsovertakelser som ikke er akutt.
  • Omsorgsovertakelse er i noen situasjoner det eneste riktige.  
  • Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket, derfor må barnevernet være i stand til å gi barnet bedre omsorg enn foreldrene.  
  • Barnevernsbarns rett til ivaretakelse av religion, etnisitet og seksuell orientering skal ivaretas.