Samvær etter omsorgsovertakelse

Det kan være viktig for barn å ha god og jevnlig kontakt med sine foreldre. Men for noen barn kan også dette samværet oppleves som belastende. Flere barnevernsbarn har sagt at de er fornøyde med å få hjelp til å begrense kontakten med foreldrene, spesielt i tilfeller hvor det ikke er snakk om en tilbakeføring til det opprinnelige hjemmet. Det er også viktig at de som blir barnas omsorgspersoner er klar over det enkelte barns ønsker og behov, slik at de kan hjelpe barna til å opprettholde eller begrense kontakten. Det er viktig for mange barnevernsbarn å få være sammen med og ha kontakt med sine søsken og slekt (besteforeldre, tanter, onkler osv.).

LFB MENER AT:

  • Samvær skal skje etter barns ønske og behov.  
  • Barnas daglige omsorgspersoner bør gis tillit til å bistå barnet i å begrense samvær selv etter fylkesnemndas beslutning.
  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål. Barnets ønske skal vektes tyngre enn andres ønske i samværsspørsmål – spesielt når disse er motstridene.
  • Barn skal få nødvendig veiledning i hvordan de kan beskytte seg selv ved bruk av sosiale medier.
  • Det må tilrettelegges for at barn kan fortsette å ha kontakt og samvær med søsken og andre nære personer.