Samvær

For noen barn kan det være viktig med jevnlig og god kontakt med sine foreldre, mens for andre kan samvær oppleves som belastende. Mange opplever det som positivt å få hjelp til å begrense eller opprettholde kontakten med foreldrene. På samme måte er det også viktig å få muligheten til å ha kontakt med søsken og slekt.

LFB MENER AT:

  • Samvær skal skje etter barns ønske og behov, og barnet skal få hjelp til å både begrense og opprettholde kontakt etter eget ønske.
  • Samvær bør være et jevnt samarbeid mellom barnevernet og barnet, og barnevernets rolle bør være å tilrettelegge for barnets behov.
  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål. Barnets ønske skal vektes tyngre enn andres ønske i samværsspørsmål – spesielt når disse er motstridene.
  • Barnet bør få være med på å bestemme hvor lenge samvær skal vare.
  • Barnas daglige omsorgspersoner bør gis tillit til å bistå barnet i å begrense samvær selv etter barneverns- og helsenemndas beslutning.
  • Barn skal få nødvendig veiledning i hvordan de kan beskytte seg selv i sosiale medier.
  • Det må tilrettelegges for at barn kan fortsette å ha kontakt og samvær med søsken og andre nære personer.
  • Samvær bør ikke settes ut fra en førende trend, men vurderes konkret i hver sak.
  • Barneverntjenesten må følge med på hvordan samværet påvirker barnet, og begrense eller øke samvær etter behov.