Samvær etter omsorgsovertakelse

For noen barn kan det være viktig med jevnlig og god kontakt med sine foreldre, mens for andre kan samvær oppleves som belastende. Mange opplever det som positivt å få hjelp til å begrense kontakten med foreldrene, særlig i tilfeller hvor det ikke er planlagt en tilbakeføring til opprinnelig hjem. På samme måte er det også viktig å få muligheten til å ha kontakt med søsken og slekt.

LFB MENER AT:

  • Samvær skal skje etter barns ønske og behov, og barnet skal få hjelp til å både begrense og opprettholde kontakt etter eget ønske
  • Samvær bør være et jevnt samarbeid mellom barnevernet og barnet, og barnevernets rolle bør være å tilrettelegge for barnets behov
  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål. Barnets ønske skal vektes tyngre enn andres ønske i samværsspørsmål – spesielt når disse er motstridene
  • Barnet bør få være med på å bestemme hvor lenge samvær skal vare
  • Barnas daglige omsorgspersoner bør gis tillit til å bistå barnet i å begrense samvær selv etter fylkesnemndas beslutning
  • Barn skal få nødvendig veiledning i hvordan de kan beskytte seg selv i sosiale medier
  • Det må tilrettelegges for at barn kan fortsette å ha kontakt og samvær med søsken og andre nære personer