Tillitsperson

Barnevernsbarn opplever enormt mange utskiftninger av mennesker de skal forholde seg til, dette kan skape mye utrygghet og mistillit. I barnevernloven er det derfor innført retten til å ha med seg en tillitsperson i alle møter med barnevernet. Barnet kan også velge å ikke ha med en tillitsperson.

LFB MENER AT:

  • Alle barnevernsbarn skal ha en tillitsperson de selv har valgt, dersom de ønsker det, og de skal alltid ha muligheten til å ha med seg denne personen i alle samtaler.
  • Barnevernet skal hjelpe barnet med å finne en tillitsperson, hvis barnet selv ønsker det.
  • Det bør sikres at tillitspersonen er der over lengre tid selv om barnet skulle flytte.
  • Utgifter i forbindelse med oppgaven til tillitspersonen bør dekkes av barnevernet.