Tillitsperson

Barnevernsbarn opplever enormt mange utskiftninger av mennesker de skal forholde seg til, dette skaper mye utrygghet og mistillit. I barnevernloven er det derfor innført retten til å ha med seg en tillitsperson i alle møter med barnevernet. Dette er et menneske barnet kan velge selv hvem er, og som barnet stoler på. Barnet kan også velge å ikke ha med en tillitsperson.  

LFB MENER AT:

  • Alle barnevernsbarn skal ha en tillitsperson de selv har valgt, dersom de ønsker det, og de skal alltid ha muligheten til å ha med seg denne
  • Det bør sikres at tillitspersonen er der over lengre tid selv om barnet skulle flytte
  • Utgifter i forbindelse med oppgaven til tillitspersonen bør dekkes for å sikre barns rett til medvirkning
  • LFB ønsker et fokus på hvem som engasjerer tillitspersonen og problematiserer at denne oppgaven skal høre til under barneverntjenesten