Tillitsperson

Barnevernsbarn opplever enormt mange utskiftninger av mennesker de skal forholde seg til, dette skaper mye utrygghet og mistillit. Tillitsperson som innført i nåværende barnevernlov er ment å være barnets person.  

LFB MENER AT:

  • Barn skal alltid ha muligheten til å ha med seg sin tillitsperson.
  • Alle barnevernsbarn skal ha en tillitsperson de selv har valgt, dersom de ønsker det.
  • Det bør sikres at tillitspersonen er der over lengre tid selv om barnet skulle flytte.  
  • Utgifter i forbindelse med oppgaven til tillitspersonen bør dekkes for å sikre barns rett til medvirkning.
  • LFB ønsker et fokus på hvem som engasjerer tillitspersonen og problematiserer at denne oppgaven skal høre til under barneverntjenesten.
  • Det bør være et krav om jevnlig oppfølging av barnet uavhengig av hvor barnet til enhver tid befinner seg.