Vold og overgrep

Mange barn i barnevernet har blitt utsatt for vold. Det kan være fysisk, psykisk, seksualisert eller materialistisk vold. Dette setter livsvarige spor hos mange, og LFB opplever at kompetansen for å avdekke og ivareta dette ikke er tilstrekkelig i flere tjenesteledd. Oppfølgingen som gis til voldsutsatte barn er ikke god nok. Reaksjoner på å ha blitt utsatt for vold, overgrep og traumer kan også komme etter lang tid, noe som gjør at hjelpeapparatet må være beredt til å tilby hjelp når behovet skulle oppstå. Barn som har opplevd dette har et spesielt stort behov for støtte, trygghet, sikkerhet, omsorg og hjelp til å håndtere uttrykkene de får som konsekvens av dette.

LFB MENER AT:

  • Alle barn i Norge skal vite hva voksne ikke har lov å gjøre mot dem.
  • Barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep skal ha rett på tilstrekkelig hjelp og oppfølging.
  • Voksne som har blitt utsatt for vold eller overgrep i barndommen skal ha rett på tilstrekkelig hjelp og oppfølging.
  • Alle instanser som har kontakt med barn og unge skal ha en handlingsplan for hva de skal gjøre når omsorgssvikt, vold og overgrep avdekkes.
  • Mange barn har sterke smerteuttrykk som følge av volden og overgrepene, voksne må fortsatt ta utgangspunkt i årsaken og ikke bare uttrykkene til barnet.
  • De voksne rundt barnet bør få den opplæringen og hjelpen de trenger for å best mulig følge opp barnet.
  • Barn som har blitt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i samværsspørsmål, spesielt når de er for små til å ytre sin mening om samvær.
  • Barn av kriminelle, eller barn som har blitt utsatt for overgrep/vold skal underrettes når overgriper slipper ut på permisjon eller blir løslatt fra fengsel.
  • Det skal være lett for barnevernsbarn å få beskyttelsestiltak fra politiet i saker hvor det er vold og eller trusler i nære relasjoner basert på tidligere historikk.