Vold og overgrep

Mange barn i barnevernet har blitt utsatt for vold. Det kan være fysisk, psykisk, seksualisert eller materialistisk vold. Dette setter livsvarige spor hos mange, og LFB opplever at kompetansen for å avdekke og ivareta dette ikke er tilstrekkelig i flere tjenesteledd. Barn som har blitt utsatt for vold, skal ha tilstrekkelig hjelp og oppfølging for å håndtere de vanskene det medfører for den enkelte. Reaksjoner på å ha blitt utsatt for vold, overgrep og traumer kan også komme etter lang tid, noe som gjør at hjelpeapparatet må være beredt til å tilby hjelp når behovet skulle oppstå. Barn som har opplevd dette har et spesielt stort behov for støtte, trygghet, sikkerhet, omsorg og hjelp til å håndtere uttrykkene de får som konsekvens av dette. Å bli utsatt for overgrep og vold over tid vil kunne medføre langvarig hjelp og både barna og deres støttepersoner bør få den opplæring og hjelp som behøves.

LFB MENER AT:

  • Det ikke skal være noen ventetid om behovet for bistand melder seg for disse barna også i voksen alder.
  • Koordinerte tjenester i det offentlige skal sikre at de er beredt til å tilby hjelp og behandling for de uttrykkene barnet har.
  • Fokus på å hjelpe barn til å håndtere årsaken skal veie tyngre enn å håndtere uttrykket det skulle medføre.
  • Barns støttepersoner skal ha den kunnskapen de trenger for å sikre barns trygghet, sikkerhet og omsorg de har behov for.
  • Barn som har blitt utsatt for vold eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i samværsspørsmål, selv når de er for små til å ytre sin mening om samvær.
  • Hensynet til barnet skal veie tyngre enn foreldrenes behov.