Vold og overgrep

Mange barn i barnevernet har blitt utsatt for vold. Det kan være fysisk, psykisk, seksualisert eller materialistisk vold. Dette setter livsvarige spor hos mange, og LFB opplever at kompetansen for å avdekke og ivareta dette ikke er tilstrekkelig i flere tjenesteledd. Barn som har blitt utsatt for vold, skal ha tilstrekkelig hjelp og oppfølging for å håndtere de vanskene det medfører for den enkelte. Reaksjoner på å ha blitt utsatt for vold, overgrep og traumer kan også komme etter lang tid, noe som gjør at hjelpeapparatet må være beredt til å tilby hjelp når behovet skulle oppstå. Barn som har opplevd dette har et spesielt stort behov for støtte, trygghet, sikkerhet, omsorg og hjelp til å håndtere uttrykkene de får som konsekvens av dette. Å bli utsatt for overgrep og vold over tid vil kunne medføre med langvarig hjelp og både barna og deres støttepersoner bør få den opplæring og hjelp som behøves.

LFB MENER AT:

  • At det ikke skal være noen ventetid om behovet for bistand melder seg for disse barna også i voksen alder.
  • Koordinerte tjenester i det offentlige skal sikre at de er beredt til å tilby hjelp og behandling for de uttrykkene barnet har.
  • Fokus på å hjelpe barn til å håndtere årsaken skal veie tyngre enn å håndtere uttrykket det skulle medføre.
  • Barns støttepersoner skal ha den kunnskapen de trenger for å sikre barns trygghet, sikkerhet og omsorg de har behov for.
  • Barn som har blitt utsatt vold eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i samværsspørsmål, selv når de er for små til å ytre sin mening om samvær.
  • Hensynet til barnet skal veie tyngre enn foreldrenes behov.