Opplæring og kursing for å bli fosterforeldre

For å bli fosterhjem må du gjennom en grunnopplæring som heter Solid. Opplæringen gjennomføres av Bufetat (eller Barne- og familieetaten dersom du bor i Oslo kommune) og består av e-læring, fysiske gruppesamlinger og en vurderingsprosess.

LFB MENER AT:

 • Det må jevnlig evalueres om grunnopplæringen Solid gir fosterforeldre den kompetansen de trenger.
 • Fosterforeldre bør jevnlig gå på kurs, uavhengig av utdanning.
 • Fosterforeldre må lære mer om traumer og psykisk helse.
 • Fosterforeldre må ha opplæring i traumebasert omsorg.
 • Opplæring av fosterforeldre bør inneholde erfaringsbasert kunnskap fra nåværende og tidligere barnevernsbarn.
 • Det skal stilles høye krav for å kunne bli fosterforeldre, men personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i godkjenning og vurderingsprosessen av nye fosterforeldre.
 • I grunnopplæringens vurderingsprosess bør egnetheten til fosterforeldrene vektlegges, blant annet ved å se hvordan fosterforeldrene samarbeider.
 • Det må opprettes flere tilbud om spesialtilpasset opplæring til slektsfosterhjem.
 • Man skal kunne bli fosterforeldre uavhengig av etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Alle fosterforeldre skal gjennomføre relevant opplæring og kursing innen seks måneder etter plassering, men aller helst før plassering.
 • Det bør lovfestes at fosterforeldre forplikter seg til å motta opplæring gjennom hele perioden hvor de er fosterforeldre.