Politibistand i barnevernssaker

Politibruken i barnevernssaker har økt de siste årene. Barnevernet kan blant annet benytte seg av bistand fra politiet under en akutt omsorgsovertakelse, på barneverninstitusjoner og hvis barnevernsbarn rømmer fra fosterhjemmet eller institusjonen sin.

LFB MENER AT:

  • Barnevernet skal aldri benytte seg av uniformert politi.
  • Politiet må dokumentere de vurderingene og avgjørelsene de tar, og barn som utsettes for politibruk skal ha tilgang til denne dokumentasjonen i ettertid.
  • Politiutdannelsen må inneholde mer om hvordan politiet skal bistå når barn er involvert i saken.
  • Det må skje en bevisstgjøring og tydeliggjøring av retningslinjer rundt bruk av politi i barnevernet.
  • Når barnevernet bruker politibistand i akutte saker, så er det barnevernet som skal legge premissene for hvordan ivareta både barn og familie på best mulig måte. Dette må allikevel ikke gå på tvers av politiets plikt til å ta kontroll ved potensielle faresituasjoner.