Samtaleprosess

I barnevernssaker kan nemndleder tilby partene at saken behandles med samtaleprosess som alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Samtaleprosess er en saksbehandlingsform hvor nemndleder inviterer partene i saken til samtaler, for blant annet å undersøke om de kan bli enige om en løsning til barnets beste. Nemndleder kan tilby samtaleprosess under hele tiden saken er til behandling i nemnda.

LFB MENER AT:

  • Alle barn skal få medvirke i samtaleprosessen uavhengig av alder.
  • Partsrettigheter i samtaleprosess bør senkes til 12 år.
  • Ved frivillig plasseringer bør barnet bli tilbudt en samtaleprosess for å fastsette samvær.