Traumer

Mange av barna som er eller har vært under barnevernets omsorg har vært utsatt for traumatiserende hendelser. Traumer er en naturlig reaksjon på traumatiserende hendelser, og man ikke er syk hvis man har en naturlig reaksjon. Barn og unge som har vært utsatt for farer lærer seg å være i beredskap for nye farer. Hos barn som har vært utsatt for dette over lang tid kan områder i hjernen bli organisert og bygd opp rundt fare. Dette kan også forekomme selv når barnet har kommet i trygge omgivelser. Hvis de rundt barnet er bevisste på dette kan man unngå mange misforståelser.

LFB MENER AT:

  • Det er viktig med kunnskap om traumer.
  • Det må være mer fokus på traumer og traumebevissthet i utdanninger, barnehage og skole.
  • Kurs om traumer og traumebevisst omsorg bør inneholde brukerkunnskap.
  • Alle som jobber med barn, må ha en bredere kunnskap om hva traume og PTSD er.
  • Hjelpen som skal bidra til å leve med traumene må tilpasses i forhold til opplevelsen som har forårsaket traumet.
  • Det er viktig at barn og unge får tilbud om behandling tidlig nok og tilpasset seg selv.