Ungdomsstraff

Kriminalitet kan ofte være en reaksjonsform for å bli sett og hørt. Mange barn og ungdommer lever under fattigdom. Det kan føre til vinningskriminalitet.

LFB MENER AT:

  • Ungdommer som begår kriminelle handlinger må møtes med hjelp, behandling og forståelse.
  • Barn under 18 år skal ikke straffes, men heller hjelpes med årsaken til kriminaliteten.
  • Dersom ungdommer med tiltak i barnevernet (inkludert ettervern) blir tatt med brukerdose(r) med narkotika må barnevernet sørge for at det settes inn behandling og ikke straff.
  • Dersom man blir anmeldt for vinningskriminalitet og er under 18 år, bør barnevernet se til økonomien til familien og sette inn hjelpetiltak før straff.
  • Det kan være nyttig at en med erfaringskompetanse prater med ungdom som begår kriminelle handlinger slik at det ikke blir en ujevn maktbalanse og ovenfra og ned holdning.