Utdanninger for andre som skal jobbe med barn

Det er mange som daglig er i kontakt med barn gjennom arbeidet sitt som har liten eller ingen kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt eller smerteuttrykkene som kan komme av dette. LFB ønsker et fokus på hva som må inkluderes i deres utdanninger.

LFB MENER AT:

  • Alle førskole- og lærerutdanninger må ha mer opplæring i forvaltning som berører barn og unge.
  • Alle førskole- og lærerutdanninger må ha opplæring i å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt.
  • Barnefaglige utdannelser skal ha opplæring i hvordan man kan kommunisere godt med barn og unge.
  • Enhver barnefaglig utdanning må ruste ansatte til å håndtere truende og voldelig atferd på en måte som ivaretar barn.
  • Praksis i utdanningene bør ta sikte på å gi studentene innblikk i arbeidsplasser som jobber direkte med barn og ungdom.
  • Det skal være et krav at alle utdanninger for arbeid med barn inneholder grundig opplæring om barns mangfold av smerteuttrykk.