Ettervern

Ettervern

Dette er en nettside for ungdommer og for ansatte som jobber i barnevernet. Her kan du som ungdom få tips og råd i forhold til hvordan du kan gå frem for å få en god overgang til voksenlivet. Som fagperson kan du lese om hvordan man kan hjelpe ungdom som er i ferd med å flytte fra fosterhjem eller institusjon til en best mulig start på voksenlivet sitt.

Dette er hentet fra siden ettervern.org som Landsforeningen for barnevernsbarn har overtatt driften av. Du vil nå finne all den informasjonen på disse sidene.

 

Hvorfor har vi laget Ettervernsiden?

Når ungdom nærmer seg voksenalderen og skal flytte for seg selv, gleder de fleste seg til friheten og til at de skal bestemme over seg selv. Noen er også spent, og gruer seg kanskje til det ansvaret som følger med - når man skal klare seg helt på egen hånd. Sånn er det for de fleste av de ungdommene som har bodd i et forsterhjem eller en institusjon også. Men for disse ungdommene - de som har vokst opp andre steder enn hos foreldrene - kan overgangen til voksenlivet være ganske vanskelig. Noen mangler støtte fra nettverket sitt. Noen andre har en vanskelig barndom i bagasjen. Derfor trenger en del av dem kanskje ekstra støtte når de skal begynne å klare seg selv.

Ettervern er laget for å hjelpe disse ungdommene - og de voksne som skal assistere dem på veien til selvstendighet. Det beste tipset vi kan gi er at ungdommen og den voksne samarbeider om dette.

 

Hva kan man finne på Ettervern?

Sjekk de forskjellige menyvalgene, så vil du finne mye ulikt stoff om ettervern. Under "For ungdom" har vi lagt ut stoff som er skrevet for de som bor i fosterhjem eller institusjon og vil forberede seg på den dagen da de skal klare seg på egen hånd. Du vil ogå finne en del om barnevernloven, og nyheter om forskning som har med overgang og ettervern å gjøre.

Det er også fint om du vil fortelle om dine erfaringer. Send oss gjerne en e-post på post@barnevernsbarna.no.

 

Bok om ettervern

Boka "Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet" av Jan Storø kom ut våren 2012. Informasjon om boka kan du finne hos Universitetsforlaget. En del av innholdet er hentet fra den boka med tillatelse fra Jan Storø.

 

Hvem står bak Ettervern?

Landsforeningen for barnevernsbarn har overtatt driften av Ettervernsiden, som ble satt opp og redigert av Jan Storø, som arbeidet som førstelektor ved barnevernpedagogutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ettervernsiden er så vidt vi vet den aller lengstlevende nettsiden i Norge om barnevern, og den eneste om ettervern. Den ble lagt ut på nettet første gang høsten 1999. Da var den en del av Prosjekt Ettervern ved Grepperød barnvernsenter og Seksjon Ungdom (Barne-og Familieetaten i Oslo Kommune). I de senere år er den blitt drevet på idealistisk basis.

Barne- og likestillingsdepartementet har bidratt med midler til å lage Ettervernsiden da den ble lagt ut første gang i 1999, og da den ble "pusset opp" i 2009.

 

Hvor mange har besøkt Ettervern?

De første årene hadde Ettervernsiden over 6000 besøk i året. Siden har det økt til over 10 000 i året som et resultat av at ettervern i barnevernet er kommet mer i fokus. Det synes vi er veldig bra for en side som handler om noe som bare angår en ganske liten gruppe mennesker. Ettervernsiden ble lagt ut på nettet i november 1999. Vi registrerte ikke bruken av siden mens den var under konstruksjon, det vil si det første året det lå ute. Når Landsforeningen for barnevernsbarn overtok hadde siden blitt besøkt av 282.464. Vi satser på at siden fortsatt vil være like mye brukt i fremtiden.