Barnevernloven: veien til høringssvaret

I vår kom et forslag til ny barnevernlov ut på høring. Det vil si at aktuelle instanser får muligheten til å lese det nye forslaget og kommentere på hva de syns er bra og hva som bør endres for at barnevernloven skal bli best mulig.

Den eksisterende barnevernloven trådde i kraft i 1993, altså for 26 år siden. Fornyelser av barnevernloven vokser altså ikke på trær og derfor er arbeidet med å gi tilbakemeldinger på det nye forslaget noe av det viktigste vi i Landsforeningen for barnevernsbarn gjør for å påvirke dagens barnevern til å bli enda bedre!

Vi bestemte oss derfor for å sette alle kluter til, og sparket arbeidet i gang med å sette ned et barnevernlovutvalg. En gjeng av medlemmene våre deltok helgen 15.-16. juni på en heidundrande arbeidshelg hvor vi gjennom workshops og plenumssamtaler ledet av styret gikk gjennom alle 17 kapitlene i den nye lovteksten. Vi fikk enormt mange fine og reflekterte tilbakemeldinger fra medlemmene våre, og det var tydelig at arbeidet med en ny barnevernlov engasjerte!

I forbindelse med barnevernlovutvalget mottok vi en filmsnutt av barneombud Inga Bejer Engh, hvor hun inviterte oss til å komme på besøk til barneombudet og fortelle om våre tanker rundt den nye loven. Vi tok derfor med oss to av medlemmene som var med på helgen, og dro på besøk til barneombudet for en fin og igjen engasjert diskusjon om det nye lovforslaget.

I etterkant av barnevernlovutvalget sendte vi også ut en spørreundersøkelse til samtlige av våre medlemmer med konkrete spørsmål til en del av lovteksten. Dette fordi vi vil være helt sikre på at det høringssvaret vi sender inn representerer medlemmene våres meninger, og dermed er noe organisasjonen kan stå inne for. Igjen fikk vi god respons fra medlemmene våre, og mange fine tilbakemeldinger.

Etter både spørreundersøkelse og utvalgshelg satt vi jo igjen med en haug av tanker, meninger og refleksjoner rundt den nye loven som skulle sammenfattes til et høringssvar som snakker på vegne av hele organisasjonen. Dette var en heftig jobb, og den tilfalt naturligvis styret. Og for en jobb styret har gjort! Gjennom sommeren har et uvisst antall utkast til høringssvar blitt sendt på rundgang. Alle har tatt på sine mest kritiske briller, tatt seg fri fra feriene sine, og jobbet iherdig for å lage et tydelig og godt høringssvar til den nye barnevernloven. Flere instanser har etterspurt å få lese høringssvaret vårt før publisering, noe vi tar som et godt tegn – vår stemme er viktig og den blir lyttet til!

LFBs høringssvar ble sendt inn i går, og vi vil derfor takke alle dere som har jobbet hardt, gitt av dere selv, og delt erfaringer og refleksjoner. Alle dere har engasjert dere og brukt tid, energi og kunnskap på å gjøre vårt høringssvar til det beste det kunne bli. Vi er dødsstolte (og litt slitne), og gleder oss til å se det endelige resultatet på ny lov! Sammen har vi lagt inn så mye arbeid for å gjøre barnevernet bedre, og det skal vi være skikkelig fornøyde med!

Nå er det opp til departementet hva de tar med og ikke, og så fortsetter vi hverdagen med å snakke med de som jobber med og i barnevernet for å fortsette å bidra til at barnets stemme og barnets opplevelser blir tatt med i alle ledd. Vi gir oss ikke, for sammen er vi sterke!