#jegloveråsiifra

Veldig mange barn, unge og deres familier får hjelp av barnevernet. Likevel blir det stadig vekk publisert rapporter, forskning og statistikk over hvor mange barn som ikke får hjelp. Rapporten «det å reise vasker øynene», som var en gjennomgang av 106 barnevernssaker sier det klart: Andre instanser rundt barnet som skole, helsestasjon og bup er sentrale i å avdekke bekymring for barnet. Dette gjelder både som meldere av første melding, men også som viktige meldere av bekymring gjennom hele saksforløpet.

I 2018 gjorde Bufdir en undersøkelse om tilliten befolkningen i Norge har til barnevernet. Der kom det frem at 28% av de som ble spurt ikke ville meldt fra til barnevernet dersom de fikk vite at et barn ikke hadde det bra hjemme.

Man må sette barn og unges trygghet først. Det er det som må være den første tanken når man ser noe som ikke er greit. Det er barnet som blir lidende

Vilde Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn

LFB ønsker derfor å bruke Arendalsuka 2019 til å sette et fokus på hvor viktig det er at voksne tør å si ifra hvis et barn forteller om vonde opplevelser. I den anledning lanserer vi kampanjen #jegloveråsiifra, hvor vi oppfordrer folk til å ta bilde med denne lovnaden.

Vi tror at dersom flere voksne lover barn at de skal si ifra, så vil flere barn tørre å fortelle.

Så, lover du å si ifra?