Medvirkningskampanje

I november valgte vi å sette et ekstra fokus på medvirkning og på erfaringskonsulentordningen vår. Dette gjorde vi fordi medvirkning er en så viktig del av utformingen av tjenestene og systemene og det er vi som har erfart systemet på kroppen som best kan fortelle hvordan det oppleves. I Landsforeningen for barnevernsbarn jobber erfaringskonsulentene og styret aktivt med medvirkning og dette ville vi altså snakke litt ekstra om denne måneden.

Kampanjen har bestått av flere forskjellige elementer, og her har vi samlet alle delene. Måneden og kampanjen startet med erfaringskonsulentkurs hvor vi fikk flere nye og flotte erfaringskonsulenter!

Hver uke i kampanjen delte vi sitater fra erfaringskonsulentene våre som omhandlet forskjellige temaer og sider ved det å være erfaringskonsulent.


Våre erfaringskonsulenter bruker den kunnskapen og de erfaringene de har i tråd med hva LFB står for, og de er en stemme for alle de som ikke vil eller klarer å bruke sin egen stemme. 

Vi pleier å si at vi bruker erfaringen vår, vi deler den ikke. Å eksponere seg selv er ikke reell medvirkning, fordi man må huske på at man skal leve med seg selv også når man er ferdig med å brukermedvirke.


Vi mener det er tryggere og mer virkningsfullt å representere en organisasjon hvor man har alle medlemmene i ryggen, enn om man bare er seg selv.

Vi skal ikke bestemme alt, men vi skal få si noe om det som allerede foreligger og det vi sier skal lyttes til, tas på alvor og likestilles med andres forslag. Vi må samarbeide med de som utvikler tjenestene og andre brukermedvirkere for å sammen komme fram til det beste resultatet. 

Det er flere ting som kan føre til at medvirkning på systemnivå kan oppleves litt vanskelig, for eksempel at vi ikke nødvendigvis ser resultatet av medvirkningen der og da, men kanskje mange måneder senere. Det kan være enklere å forstå denne lange prosessen når vi får være med fra start, men ikke minst er det viktig for at det skal være reell medvirkning.

Noen av erfaringskonsulentene laget også en filmsnutt hvor de snakket om det å være erfaringskonsulent, det å skille mellom personlige å privat, det å snakke på vegne av flere og hva som må til for at vi skal få medvirke.

Tanja snakker om hvorfor hun ville bli erfaringskonsulent.

Ingvild snakker om hvorfor det er viktig å skille mellom personlig og privat når man er erfaringskonsulent.

Camilla snakker om hvorfor det er fint å være del av noe større og snakke på vegne av flere.

Elsa snakker om hva som skal til for at hun og de andre erfaringskonsulentene skal få medvirke.

Vi spurte også noen av oppdragsgiverne våre om de kunne si litt om hvorfor medvirkning er viktig i deres arbeid.


Kjetil Andreas Ostling er divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som er en helt sentral samarbeidspartner for oss i LFB. Siden vi medvirker på systemnivå er det viktig for oss å kunne samarbeide godt med det direktoratet som har ansvaret for det feltet vi prøver å forbedre.
For å kunne samarbeide om å lage et så godt mulig barnevern for de det gjelder er det kjempeviktig at direktoratet ser på oss som en likeverdig partner, og noen de trives å samarbeide med. Så det er vi veldige glade for at Kjetil synes!


Freddy André Øvstegård er stortingspolitiker for Sosialistisk Venstreparti, og sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Vi er veldig glade for at politikerne forstår at medvirkning er viktig både på individ-, tjeneste- og systemnivå! Det er også veldig kult at Freddy og SV har hørt så mye på oss i LFB at de nå ønsker å etablere brukerråd i alle kommuner i Norge – det er reell påvirkning, det!  


Kristin Ørmen Johnsen er stortingspolitiker for Høyre, og er leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. LFB møter ofte Kristin og de andre i komiteen, når vi er på muntlige høringer. Der forteller vi hva som er viktig for barnevernsbarna i det arbeidet Stortinget ønsker innspill på. I 2018 tok Stortinget kontakt med LFB hele 28 ganger for å få direkte innspill på arbeidet sitt – det håper vi de fortsetter å gjøre!  

Vi laget også to flyere – en om medvirkning fra vårt perspektiv, og en med tips til profesjonsutøvere som ønsker å invitere inn brukermedvirkere i arbeidet sitt. Disse flyerne kan du se på og laste ned her:

Ønsker du å vite mer om erfaringskonsulentordningen vår kan du lese mer her.