Sakspapirer til LFBs ekstraordinære landsmøte 28. mai 2023

Her finner du sakspapirene til det ekstraordinære landsmøtet som avholdes 28. mai 2023:

SAKSPAPIRER

Her finner du en forklaring av ulike ord og uttrykk som kan bli brukt under landsmøtet eller i sakspapirene:

FORKLARING AV ORD OG UTTRYKK