Styremedlem: Shimron Mohd

Shimron er 27 år gammel,han har et sterkt engasjement for barnevernet og en verdifull innsikt innen feltet. Han er utdannet tømrer og jobber som vaktmester. Han har tidligere studert samfunnsfag ved MF vitenskapelige høyskole, ble våren 2023 ferdig utdannet barnevernspedagog og startet denne høsten på masterstudiet innen barnevern. Shimron har vært i LFB siden 2020 og vært erfaringskonsulent siden 2021. Gjennom sitt engasjement i LFB har Shimron deltatt og bidratt i en rekke arrangementer og løftet stemmen til LFBs medlemmer og mange av LFBs saker. Høsten 2022 ble han valgt inn som styremedlem og fra januar 2023 ble han konstituert nestleder i styret. Shimron er på vegne av av LFB fast representant i medvirkningsforument i Bufetat region øst hvor han også er utnevnt som leder for forumet. I den foregående styreperioden i LFB satt han i arbeidsgruppen som utarbeidet anbefalinger til landsmøtet, for behandlingen av spørsmålet om omorganisering av LFB. Under landsmøtet den 28. mai 2023 hvor det ble vedtatt løsrivelse av LFB, ble Shimron valgt som styremedlem i den nye LFBs styre.

På fritiden trives Shimron med å tilbringe tid med sin familie og venner. Han er glad i å være ute i naturen og når anledningen byr seg finner du ham enten oppe på fjellet eller i skogen med teltet i nærheten, hunden og samboere.