LFBs høringsuttalelse NOU 2023:24

LFB takker og berømmer institusjonsutvalget, for det viktige arbeidet de har lagt innen et så viktig område som institusjonstilbudet til barn i barnevernet er. Dette er et område av stor betydning innen barnevernsfeltet, men også et sammensatt og komplekst område. Derfor er det verdifullt for regjeringens videre arbeid, at dette utvalget ble oppnevnt og at det ble brukt ressurser til å utføre dette viktige samfunnsoppdraget.

Vi takker for muligheten til å få komme med våre innspill og håper at vår høringsuttalelse kan være til nytte for det videre arbeidet. Vår høringsuttalelse kan lastes ned her