20
Apr

Invitasjon til LFBs landsmøte 2018

Thon Hotel Vettre

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) skal avholde sitt årlige landsmøte på Thon Hotell Vettre i Asker helgen 20. – 22. april 2018. Selve landsmøtet vil starte 09:30 den 21. april og fortsetter på søndagen. Fredag 20. april kl. 18:00 vil vi ha «skolering» av delegater. Skolering av delegater vil si at alle de som har blitt valgt til å representere sin region på landsmøtet, vil ha muligheten til å lære alt det man måtte lure på i forbindelse med landsmøtet – her er ingen spørsmål dumme?

Hva er et Landsmøte?

Landsmøtet er LFBs øverste organ, det vil si at det er på landsmøtet de største og viktigste beslutningene i organisasjonen tas. Det er altså her du som medlem har mulighet til å påvirke hvordan og hva LFB skal jobbe med og hvordan politikk vi skal ha. For å ha stemmerett på landsmøtet i 2018 må man bli valgt som representant for sin region (delegat) på et allmøte. Les mer om allmøter og hvordan man kan være med på disse på neste side.

 Saksforberedelser frem mot Landsmøtet

 • Alle ordinære medlemmer av LFB har mulighet til å fremme saker til landsmøtet. Dette sendes til post@barnevernsbarna.no innen 24.02.2018.
 • Man kan også melde saker inn til sitt lokale nettverk og da er det delegatene som er valgt i din region som har ansvar for å bringe det inn til styret innen fristen. Er du usikker på hvor du tilhører og hvor du skal sende inn din sak – ta kontakt med camilla@barnevernsbarna.no eller ring til 950 15 885.
 • Det er sentralstyret i LFB som legger frem saker til Landsmøtet.
 • Valgkomiteen har ansvar for å innstille (foreslå) kandidater til valg i LFB – det skal velges styrekandidater, ny valg- og kontrollkomité på landsmøtet. Valgkomiteens innstilling (forslag) til kandidater skal sendes til administrasjonen senest 3 uker før landsmøtet. Det vil si at dersom du ønsker å stille til valg – eller foreslå en kandidat må du sende dette inn i god tid før dette til post@barnevernsbarna.no.

Saker som skal behandles på landsmøtet

 • Vedtektene (og organisatorisk plattform) som er LFBs viktigste reglement og omtaler blant annet organisasjonens oppbygning og hvordan de ulike delene av organisasjonen forholder seg til hverandre.
 • Politisk plattform som bestemmer hva LFB skal mene på politisk nivå – altså alt som LFB uttaler seg om.
 • Landsmøtet velger styre og organisatoriske komiteer (valg- og kontrollkomité) for 2018/2019.
 • Innkomne saker som medlemmer og de lokale nettverkene melder inn.

Viktig informasjon til alle deltakere

 • Alle som skal delta på landsmøtet (også de som er valgt som delegater) må melde seg på innen 24.02.2018, ved å sende en mail til post@barnevernsbarna.no. Har du spørsmål kan disse også sendes hit.
 • Fristen for å foreslå saker til landsmøtet er 24.02.2018. Det vil si at dersom du eller ditt lokale nettverk har andre saker enn de som er nevnt over må disse sendes inn innen fristen. Vedtekter, organisatorisk- og politisk plattform skal uansett opp som saker på landsmøtet, så man trenger ikke å sende inn saker som omhandler dette.
 • LFB dekker kun reise og opphold til delegatene som er valgt i sin region, sentral- og landsstyret, samt komiteene og de ansatte i organisasjonen. Øvrige medlemmer må dekke dette selv.
 • Innkalling med dagsorden, saksliste og nødvendige sakspapirer sendes ut til de påmeldte senest 2 uker før landsmøtet.

Hva er et allmøte?

Det blir et allmøte per region og LFB dekker reisekostnader over 300 kr*. Allmøtene er åpne for alle som er (eller vil bli) medlemmer i LFB. For å være medlem må man ha eller ha hatt sak i barnevernet. For å være delegat på landsmøtet eller ha stemmerett på allmøtene må man være medlem. På allmøtet kommer dere til å lære litt om LFB og hva som forventes av en som blir valgt som delegat (representant for sin region), samt få muligheten til å bli litt kjent med andre barnevernsbarn som bor i din region. Vi kommer også til å snakke sammen om hva dere mener LFB skal mene og hvordan LFB skal jobbe. Delegatene skal sørge for at det allmøtet blir enig om fremmes på landsmøtet, derfor er det viktig at dere kommer på allmøtet og bruker stemmene deres. Alle som ønsker å stille til valg for å bli delegater får to minutters taletid på allmøtet før valget. Dette er din mulighet til å vise forsamlingen hvem du er og hvorfor du ville vært en dyktig delegat for din region. Etter at alle kandidater har fått taletid er det valg. Du kan bare stemme på delegater i din egen region.

Hvor og når skal det være allmøte i min region?

Region Midt: Søndag 11. februar klokken 16:30–19:30 hos Utekontakten i Kjøpmannsgt. 6 i Stjørdal.

Region Øst: Søndag 11. februar klokken 17:00–20:00 hos LFBs hovedkontor på Stortorvet 10 i Oslo.

Region Sør: Fredag 9. februar kl. 17:00–20:00 i Bydelshuset i Tollbodgaten 19 i Tønsberg.

Region Nord: Lørdag 10. februar klokken 14:00–17:00 (Etter dette blir det en liten samling for lokale nettverk i region Nord frem til 21:00) hos Redd Barna i Storgata 88 i Tromsø.

Region Vest: Tirsdag 13. februar klokken 17:00–20:00 hos Batteriet i Kong Oscars gt. 7 i Bergen.

Praktisk informasjon

For å være med på et allmøte i din region sender du fullt navn og kommunen du tilhører på mail til camilla@barnevernsbarna.no. Pålemeldingsfrist er 7 dager før det aktuelle allmøtet. Dersom du lurer på noe i forbindelse med dette – for eksempel hvilken region du tilhører – kan du sende en mail til Camilla eller ringe/sende melding på telefonnummer 950 15 685. Ta også kontakt med Camilla dersom du ønsker å stille som delegat men ikke har anledning til å delta på allmøte i din region.

* Alle som skal delta på allmøter må dekke reisevei opp til 300 kr selv, LFB dekker resterende beløp. Det vil si at kostnader i forbindelse med allmøtene som blir over 300 kr tur-retur dekkes av LFB. Å kjøre med egen bil krever egen tillatelse dersom LFB skal dekke dette, og må avtales med administrasjonen på forhånd. Administrasjonen kan hjelpe til med å bestille billetter (og eventuelt overnatting dersom det er nødvendig), eller du kan fylle ut et reiseregningsskjema og få tilbakebetalt penger for det du har lagt ut – og som overstiger 300 kr i etterkant. Husk at vi kun dekker rimeligste alternativ til reisevei og hotellopphold.