Bli kjent med oss!

LFB består av mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som på ulike måter bidrar i organisasjonen. Vi verdsetter inkludering og deltakelse i vårt viktige arbeid, og de mange og sammensatte ressurser i vår organisasjon. Prioriterte områder for oss fremover er å styrke demokratiske prosesser og organisasjonsutvikling, samt legge ekstra godt til rette for en best mulig samhandling mellom våre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Sammen skal vi arbeide for å styrke rettsstillingen til barnevernsbarn og for å bidra til å utvikle og forbedre dagens barnevern!