Ansatte

LFBs daglig leder som har arbeidet hos oss i omlag 7 år hadde sin siste arbeidsdag 1. september 2023 og vi takker for flere års bidrag for LFB. I tiden fremover skal vi arbeide og forberede prosessen med å finne LFBs fremtidige generalsekretær. Frem til dette er på plass kan henvendelser til LFB-kontoret rettes til:

Styreleder Cecilia Dinardi – epost cecilia@barnevernsbarna.no

Tlf.nr.: 47 81 16 46

Jannicke Rosseland

Koordinator 404 33 962 Jannicke@barnevernsbarna.no

Jannicke Rosseland

Kristine Tønnevold

Kristine Tønnevold