Aktiviteter for medlemmene våre

Landsforeningen for barnevernsbarn er opptatte av at barnevernsbarn har en samlingsplass hvor de kan føle tilhørighet, fellesskap og trygghet. Dette er viktig for alle ungdommer, men spesielt for barnevernsbarn som i mange sammenhenger opplever både skam og skyld knyttet til bakgrunn og andre faktorer.

Hos LFB håper vi at barnevernungdom kan føle gjenkjennelse i andre og i andres historier. På denne måten vil vi være med på å redusere eventuelle stigma.

Medlemmer på sommerleiren 2018

I Landsforeningen for barnevernsbarn er vi veldig stolte over å ikke ha noen øvre aldersgrense. Vi mener det er fint at barnevernsbarn kan møtes på tvers av alder, og lære av hverandre. Leirene og samlingspunktene våre mener vi er en fin arena hvor man kan få nye venner, men ikke minst lære av hverandre. Vi synes likevel det er viktig at de voksne medlemmene våre har en egen arena kun for seg selv, og har derfor fra 2019 et mål om å ha voksensamling minst en gang i året.

Medlemmer på vinterleiren 2018

Medlemmer på den første voksensamlingen vår i 2019.